Kotly - Pankulič Richard - Alarmy, Kamery, Pohony brán, Závory, Plyn.kotle

+421 903 47 47 07
Title
Prejsť na obsah
PLYNOVÉ KOTLY VIESSMANN

Poskytujeme uvedenie do prevádzky, záaručný aj pozáručný servis.

Pre správny chod vášho zariadenia je potrebné raz ročne skontrolovať správnosť funkcií nastavenia, vyčistiť spaľovaciu komoru, obnoviť zájdené kontakty snímačov, diagnostikovať prípadné skryté poruchy, urobiť vizuálnu prehliadku tesnení, spojov atď. Takáto starostlivosť vám prináša správnu, ekononomickú a bezpečnú prevádzku našich zariadení vo vašom užívaní. Servis zariadenia je ideálne vykonávať mimo vykurovacej sezóny v období apríl až september nakoľko v tomto čase zariadenie neslúži na vykurovanie. Taktiež v tomto období sú kratšie čakacie termíny na vybavenie vašej objednávky.

V prípade uvedenia zariadenia do prevádzky servisným technikom, ktorý nemá platné oprávnenie vydané spoločnosťou Viessmann pre túto činnosť a nie je zobrazený v zozname servisných technikov Viessmann, negarantujeme správne uvedenie do prevádzky zariadenia a tým ani správny chod zariadenia. V prípade poruchy a poškodenia zariadenia nebude uznaná záručná oprava na toto zariadenie.
Richard Pankulič
Ulica slobody 15, Levice
+421 903 474 707
alarm@pankulic.info

IČO: 37150081
DIČ: 1042253586
                               
Návrat na obsah